การขออนุญาตเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารของโรงเรียนในระบบ ณ โรงเรียนผดุงวิทย์
16 พ.ย. 66 เวลา 14:52 น. 119 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2566  นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2597/2565 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนผดุงวิทย์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส