การประชุมพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
26 ม.ค. 66 เวลา 13:37 น. 2,571 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากลุ่มแผนงานและยุทธศาตร์และเจ้าหน้าที่สำนักงานอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าว