ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
25 ก.พ. 66 เวลา 14:26 น. 3,693 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชาว์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ 62/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ อำเภอสุไหงปาดี สนามสอบโรงเรียนบูกิตอิสลามียะห์ อำเภอเจาะไอร้อง  และสนามสอบโรงเรียนดารุสสลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส