การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546(ฉบับพ.ศ.256...)
20 ก.พ. 67 เวลา 09:33 น. 384 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายสะการิยา  แวโซะ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546(ฉบับพ.ศ.256...) ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องวลัย2 โรงแรมยะลารามา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา