ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทที่ 7 (สถาบันศึกษาปอเนาะ)
13 มี.ค. 67 เวลา 11:20 น. 52 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่  6  มีนาคม  2567 วลา 10.00 น. นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร   เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทที่ 7 (สถาบันศึกษาปอเนาะ) โดยใช้ชื่อว่า "รียาฎลญันนะห์" (Ryadul Jannah PondoK Institute) ณ บ้านเลขที่ 90/12 หมู่ที่ 1 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส