ผอ.สช.จ.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้าง เรียนรู้ ทัศนศึกษาดูงานสู่อาเซียน
13 มี.ค. 67 เวลา 11:37 น. 68 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2567  นายภิญญา  รัตนวรชาติ   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นำผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ บุคลากรและโต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้าง เรียนรู้ ทัศนศึกษาดูงานสู่อาเซียน ณ สถาบันปอเนาะ Pasir tumboh Al bakriah เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน  โดยมี  โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้เรียน ร่วมให้การต้อนรับ