โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑
5 มี.ค. 66 เวลา 11:56 น. 371 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

                 เมื่อวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี         โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส    เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๒๐ คน