ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 3 ประเภทวิชาชีพ ณ โรงเรียนสยามนราบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
22 เม.ย. 67 เวลา 16:02 น. 292 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 3 ประเภทวิชาชีพ ณ โรงเรียนสยามนราบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้รับใบอนุญาต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การตรวจสอบ