ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนศรีตืองอวิทยา อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
25 เม.ย. 67 เวลา 15:30 น. 295 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนศรีตืองอวิทยา อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ