ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ประเทศอินโดนีเซีย
29 เม.ย. 67 เวลา 10:00 น. 297 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ประเทศอินโดนีเซีย เข้าหารือและประชุมและเปลี่ยนทางวิชาการ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษาของเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ