ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
1 พ.ค. 67 เวลา 14:38 น. 299 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป้นที่ตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ