ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบและจ่ายรางวัลร้านนาวากาชาด กิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5)
8 พ.ค. 67 เวลา 09:13 น. 294 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. นาย ภิญญา รัตนวรชาติ ผอ.สช.จ.นราธิวาส ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

โดยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบและจ่ายรางวัลร้านนาวากาชาด ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ การจัดงานดังกล่าวมีการออกร้านนาวากาชาด การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากทั่วประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมาย

สำหรับท่านที่ไม่อยากพลาด กิจกรรมดีๆ สินค้าราคาถูกจากทั่วประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย ก็สามารถเดินทางมาร่วมงานกาชาดประจำปี 2567 ของชาวนราธิวาส ได้ที่ ณ บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) ตั้งแต่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 นี้