ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทางภาษา(LCRA)
14 พ.ค. 67 เวลา 14:47 น. 20 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางอีดาวาตี อาบู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทางภาษา(LCRA) ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา