ตรวจรับงานการพัฒนาโครงการสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10 มี.ค. 66 เวลา 14:11 น. 3,965 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม  2566  นายอับดุลตาเต๊ะ มามะ ตำเเหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เเละนางสาวธนภรณ์ ยอดดี ตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานการพัฒนาโครงการสร้างด้านกายภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนจรรยาอิสลาม อ.ตากใบ จ. นราธิวาส