ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ เเหวงทางหลวงนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน 16 มีนาคม 2566
16 มี.ค. 66 เวลา 11:09 น. 4,075 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันนี้ 16 มีนาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ เเหวงทางหลวงนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ