โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายเเดนใต้อย่างยั่งยืน ( กิจกรรมส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ)
16 มี.ค. 66 เวลา 11:34 น. 371 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ข้าพเจ้านางสาวฟาติน  บินมะ ตำแหน่ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายเเดนใต้อย่างยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสถาบันศึกษาปอเนาะ) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเเรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เเละรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 -20 มีนาคม 2566 ณ โรงเเรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี