การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนศรีตืองอวิทยา
16 มี.ค. 66 เวลา 15:57 น. 4,146 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม  2566 เวลา 08.00 น - 12.00 น โดยมีนางวรรรัตญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอำเภอศรีสาคร เป็นประธานตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2957/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนศรีตืองอวิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส