การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา
16 มี.ค. 66 เวลา 16:11 น. 369 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม  2566 เวลา 13.00 น - 16.00 น โดยมีนางวรรรัตญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอำเภอศรีสาคร เป็นประธานตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2957/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส