การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนอิบตีดาวิทยา
16 มี.ค. 66 เวลา 16:15 น. 371 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม  2566  โดยมีนางวรรรัตญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ เป็นประธานตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2957/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส