การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
17 มี.ค. 66 เวลา 10:08 น. 4,509 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสะการิยา แวโซะ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา