การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร
21 มี.ค. 66 เวลา 10:24 น. 3,344 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม  2566 เวลา 09.00 น - 12.00 น โดยมีนางสาวสูรียานี สือนิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเเว้ง เป็นประธานตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ 2957/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การขอเปลี่ยนเเปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลและการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ณ โรงเรียนอนุบาลเอื้ออังกูร อ.เเว้ง จ.นราธิวาส