การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายจัดการคุณภาพน้ำในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ
21 มี.ค. 66 เวลา 10:40 น. 1,680 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายอับดุลลาเต๊ะ มามะ ตำเเหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายจัดการคุณภาพน้ำในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมโรงเเรมยะลาเเกรนด์พาเลซ  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา