สช.นราธิวาส จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
8 พ.ค. 66 เวลา 13:52 น. 2,843 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในประชุมบุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Application zoom meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส