โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566
17 พ.ค. 66 เวลา 11:24 น. 2,305 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่ 6 ของการจัดค่ายพรีฯ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ประจำปี 2566 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม 2566 ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์