ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
26 พ.ค. 66 เวลา 13:27 น. 2,035 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.  นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเเละคณะทำงานสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยได้ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนนอกระบบจำนวน 4 แห่ง ได้เเก่

1 โรงเรียนโกลก-คิดส์ อำเภอสุไหงโกลก

2. โรงเรียนสอนขับรถเอกชนเขาตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส

3.โรงเรียนนราพัฒน์การบริบาล อำเภอเมืองนราธิวาส 

4.โรงเรียนนราธิวาสการบริบาล อำเภอเมืองนราธิวาส