เข้าร่วมรับฟังข้อปัญหาและให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตครูผู้สอน โรงเรียนดารุลฮิกมะห์
28 พ.ค. 66 เวลา 15:00 น. 2,900 ครั้ง
นางสาวอานีรา ยูโซะ
พนักงานด้านกฎหมาย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายเจษฎา ยาลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางรุสมีนี มะยาแมง พนักงานนิติกร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับฟังข้อปัญหาและให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิต นางสาวอัสมา บินมาหะมะ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนดารุลฮิกมะห์ กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส