ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2566
27 มิ.ย. 66 เวลา 18:25 น. 2,651 ครั้ง
นายเรวัฒน์ รินวงษ์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายภิญญา  รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวเมธาพร  ไชยรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยมี นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

ภาพ : เมธาพร  ไชยรัตน์ ข่าว/เรียบเรียง : กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์