กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส กิ...

2022-11-28 17:48:01

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก...

2022-11-24 14:33:37

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

...
2022-11-24 12:49:14

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงา...

2022-11-24 10:56:00

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการศ...

2022-11-17 15:41:41

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ

...
2022-11-14 13:40:40

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างสิ่งประกอบอาคาร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร

...
2022-11-11 13:07:54

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

...
2022-11-11 13:05:24

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาด  ๑  ตัน &n...

2022-11-08 13:25:45

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ...

2022-11-08 13:16:23

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

เรื่อง เผยแพร่แผนการจั...

2022-11-04 15:16:54

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะแนะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร...

2022-11-03 11:27:38
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province