หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานการศึกษาเอกซนอำเภอรือเสาะ (ชั้นที่ ๒)

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-24 10:56:00 Share on Line

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ ประกาศราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสำนักงานการศึกษาเอกซนอำเภอรือเสาะ (ชั้นที่ ๒)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province