หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน) โรงเรียนดาราวิทยา

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-28 17:48:01 Share on Line

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน) โรงเรียนดาราวิทยา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province