หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-24 12:49:14 Share on Line

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอตากใบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province