หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2022-11-17 15:41:41 Share on Line

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุคิริน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province