หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ เเละโรงเรียนวุฒิศาสตร์ อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-02-05 16:16:10

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเเละตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนจรรยาอิสลาม อำเภอตากใบ เเละโรงเรียนวุฒิศาสตร์ อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยให้คำเเนะนำเเละเสนอเเนวทางรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบที่ถูกต้องต่อไป


อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province