หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิช

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-02-07 15:32:38

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกอบภณ แสงสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี สำหรับทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส


อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province