หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนญะห์บัลนูร อำเภอศรีสาคร

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-05-20 12:11:16 Share on Line

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนญะห์บัลนูร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายซาหุบดีน หะยีอาหวัง ปลัดอำเภอ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province