หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายชาคริต มะยาแมง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสมปรารถนา เสนาบวร หัวหน้ากลุ่มเเผนงานเเละยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-06-22 19:42:53 Share on Line

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายชาคริต มะยาแมง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสมปรารถนา เสนาบวร หัวหน้ากลุ่มเเผนงานเเละยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายไสว ชินพงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province