หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-07-14 18:31:48 Share on Line

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  นายบุญยฤทธิ์ โสภิกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส นางวรรณี หะยีเเวอูมา ประธานปส.กช จังหวัดนราธิวาส นายมาหามะยูรี โต๊ะสะ ตัวเเทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นายสุกรี มะเร๊ะ ตัวแทนสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้เกียรติกล่าวคำนิยมต่อคณะกรรมการประเมินฯ โดยมีดร.พะโยม ชินวงศ์  ประธานกรรมการ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ กรรมการ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง กรรมการ เเละนางสาวชัชชมน นาคหงส์สุวรรณ เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ด้านนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสได้นำเสนอผลงาน นิทรรศการ ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province