หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะเเซ ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-07-14 18:48:08 Share on Line

นายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขกฏหมายดังกล่าวให้ทันต่อความต้องการของสังคม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย เป็นสากล ทั้งลดต้นทุนในการบังคับใช้กฏหมายของรัฐ ลดภาระตามกฏหมายที่ไม่จำเป็นต่อประชาชน และลดปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในการตีความและบังคับใช้กฏหมายในปัจจุบัน ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province