หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการ”จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง “ณ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

: กิจกรรม สช.จังหวัด : ismaail : 2020-09-15 14:40:08 Share on Line

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการ”จิตอาสา สวมหมวกให้น้อง “ณ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยกำหนดเป้าหมายในการแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่สัญจรไปมาโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้มีหมวกนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายของอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province