หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ประชุมชี้เเจงข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด “ก.ช.ภ.จ”

: กิจกรรม สช.จังหวัด : nusro : 2021-02-19 10:20:19 Share on Line

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวดวงพร ส่งเผือก พนักงาน ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เเละนางสาวสุธาสินี โกศัยพัฒน์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้เเจงข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด “ก.ช.ภ.จ”เหตุอุทกภัย ณ ห้องประชุมปริวรรตรวจวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province