หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดใช้แดนภาคใต้

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-04-05 09:28:12 Share on Line

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดใช้แดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 3  “เยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 โรง


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province