หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-04-07 09:39:19 Share on Line

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการกช.) เป็นประธานในการเปิดพร้อมด้วย พล.ต.ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพบปะและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ประธานและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา สงขลา นราธิวาส สตูล และ ปัตตานี) เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กช. ได้มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนมุ่งสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province