หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-04-20 13:47:08 Share on Line

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีชเนศว์ สือเเม ปลัดอำเภอตากใบเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เรื่องการขออนุญาตใช้อาคารเเละเพิ่มความจุนักเรียน เพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด


ภาพประกอบ

อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province