หน้าแรก >> กิจกรรม สช.จังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานฯ

: กิจกรรม สช.จังหวัด : rewat : 2021-11-02 15:26:58 Share on Line

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อาคารใบไม้สีทอง(ศาลากลางหลังเก่า) 
ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง 
073 513035 073 513066
http://www.opecnara.go.th
สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2019 Office of The Priavate Education Narathiwat Province