พิธีเปิดงาน “บาฮาซอ กาปง กีตอ” เปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นตัวอย่างในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
31 ส.ค. 66 เวลา 11:01 น. 150 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “บาฮาซอ กาปง กีตอ” เปิดศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นตัวอย่างในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีนายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอัชฌากีรีน ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส