ประชุมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
17 ก.ย. 66 เวลา 18:48 น. 140 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกิจการโรงเรียนเอกชนที่รับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการรับครูชาวต่างประเทศมาทำการสอนในโรงเรียน และการดำเนินกิจการโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยมีครูต่างประเทศเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส