โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 ก.ย. 66 เวลา 17:45 น. 1,132 ครั้ง
นางอีดาวาตี อาบู
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 นายมหามัดอนูวา สามานุง ตำแหน่งผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยเพื่อชี้แจงผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม พัฒนาทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอบาเจาะ ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส