ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน และให้ขวัญกำลังใจสถาบันศึกษาปอเนาะสังกัดอำเภอยี่งอ
15 พ.ย. 66 เวลา 16:06 น. 110 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สช.อำเภอยี่งอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน 3 แห่ง สถาบันปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์ ม.1 ต.ลุโบะบายะ สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม ม1. ต.จอเบาะ และสถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์ ม.5 ต.จอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี โต๊ะครู, คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ(สกร.อ.ยี่งอ) และผู้เรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง