ประชุมกิจกรรมเเก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการใช้จ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566
15 พ.ย. 66 เวลา 16:19 น. 114 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมกิจกรรมเเก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไงการใช้จ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โดยมี นางพรทิพย์ วุตติหาสะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส