ประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
4 มี.ค. 67 เวลา 15:32 น. 58 ครั้ง
นางสาวฟาติน บินมะ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอับดุลลาเต๊ะ  มามะ ตำเเหน่ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เเละนางสาวฟาติน บินมะ ตำเเหน่ง พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา  เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม มีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตัวแทนจาก สช.จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล หัวหน้ากลุ่มหัวหน้างาน สช.จังหวัดยะลา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานชมรมกีฬาโรงเรียนเอกชนจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร้านอาหารฮาสานะห์  สวนขวัญเมืองยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา